Program Guru Penyayang
AHLI JAWATANKUASA INDUK 
PROGRAM GURU PENYAYANG 

PENASIHAT: TN.HJ.AZMI B. HUSSAIN (GURU BESAR)
PENGERUSI: PN.HJH.MAHIRAN BT SAID(PKP)
TIMBALAN PENGERUSI: TN.HJ.MOHD.NOOR B. SEMAN(PKHEM)
SETIAUSAHA: EN.RAHIMI
PEN.SETIAUSAHA: PN.SITI MARIAM BT HASHIM
AJK KECIL:
PN.HASNIDAR BT MOHD TAHIR
PN.SHAMSHIAH BT MOHAMED
PN.HJH.NOR AZIPAH BT OTHMAN
PN.HASNIZA BT AB.HALIM
PN.NORSHILA BT SAIDIN
EN.RAFIDI B.ARIFFIN
EN.NIK ZULAIMI B. MAMIAH
PN.FADZILAH BT JUSOH
CIK NOR SHAIREEN BT SAIDAN


TUJUAN:
Pelaksanaan Guru Penyayang adalah bertujuan agar guru mengamal dan membudayakan sikap kasih sayang di sekolah.

KONSEP:
Penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi,mengasihi dan bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain.Ini bermakna guru penyayang adalah seorang yang memiliki sifat kepedulian(corncern)terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya.(every chilld matters) dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang,bersikap mesra,mengambil berat,berbudi bahasa,saling menghormati,sentiaa ceria,prihatin dan sabar.


RASIONAL:
  • Guru penyayang menjiwai bahawa murid merupakan aset penting yang perlu diberi perhatian,dijaga ,dibimbing,dihargai kewujudannya dan disayang setiap masa.
  • Membudayakan amalan penyayang merupakan sifat profesional guru dalam perhubungannya dengan murid,ibu bapa,komuniti dan masyarakat.

OBJEKTIF:

  • Menjiwai amalan penyayang adalah budaya guru
  • Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah
  • Menyedari bahawa setiap murid adalah aset kepada sekolah
  • Menghargai sumbangan murid,ibu bapa,komuniti dan masyarakat kepada sekolah
PROGRAM/AKTIVITI:
Pelaksanaan Guru Penyayang hendaklah berterusan serta merupakan budaya guru.Ia akan dilaksanakan berdasarkan pelan jangka pendek dan pelan jangka panjang secara berfasa.Bagi fasa pertama pelaksanaannya,guru-guru hendaklah melaksanakan 3 aktiviti berikut:
  • Mengalu-alukan kehadiran murid
  • Pelaksanaan Program mentor-mentee
  • Memberi penghargaaan kepada murid

MENTOR-MENTEE1 Wawasan 

Pn.Hasnidar & Pn. Fadzilah  
                           

1 Gemilang

Pn.Siti Mariam & Pn.Azimah


1 Cemerlang

Pn.Rozan & Cik Nadzirah


1 Harapan

 En.Nazri & Pn.Maznira


2 Wawasan
Pn.Wan Auni & Pn.Norshila

2 Gemilang
Pn.Wan Faridah & En.Rafidi

2 Cemerlang
Pn.Rosanita & Pn.Zaini

2 Harapan

Pn.Hjh.Azini & Pn.Hjh.Wan Azizah

3 Wawasan
Pn.Shamshiah & En.Nik Zulaimi

3 Gemilang
Pn.Hasnah & Pn.Mahiran (PKP)

3 Cemerlang
Pn.Juhaida & Pn.Wan Azmina

3 Harapan
Pn.Zakirah & En.Omar


4 Wawasan
 Pn.Dek Rozita & Pn.Rashidah 


4 Gemilang
Pn.Sharipah Rozilah & Tn.Hj.Mohd.Noor(PKHEM)


4 Cemerlang
Pn.Rohimah & Pn.Suriani Ismail


4 Harapan
Pn.Hjh.Che Rodiah & Pn.Juhaida


5 Wawasan
Pn.Hjh.Wan Norma & En.Azhar


5 Gemilang
Pn.Yap Ai Hoon & Pn.Fauziah


5 Cemerlang
Pn.Hjh.Wan Nor Asiah & Pn.Zainah


5 Harapan
Pn.Noor Milah & Pn.Nor Ainon


6 Wawasan
Pn.Zarinah & Tn.Hj.Hashim(PKKO)


6 Gemilang
Pn.Hasniza & Tn.Hj.Ab.Hamid


6 Cemerlang
Pn.Hjh.Nor Azipah & Pn.Norni


6 Harapan
Pn.Hjh.Suriani Sulaiman & Pn.Nik Norizan